Jumat, 01 Januari 2010

Nonton wayang

Lha gambar duwur kuwi jenenge geber wayang. Mudeng apa ora sing dimaksud geber wayang. Coba wayang apa wae sing isa kok tonton
Pendawa kuwi ana lima.lha sing nomor loro kuwi jenenge Werkudara. Werkudara disebut uga Bimo, Brata sena (isih enom), Bayu Putra lan isih akeh maneh jeneng liyane. Pda pingin ngerti apa ora, apa ta Werkudara kuwi. Yen pingin ya KLIK ken terusane andarane Pak Narroso iki.Tidak ada komentar:

Posting Komentar